Avís Legal

Avís legal


Identificació de l'empresa


La informació continguda en aquestes pàgines web fa referència als serveis oferts per Amanda Cervera Aguilera, amb NIF 43734163P i domicili social situat en Pl. del Carme, nº 17‐Entresol 1ª de la ciutat de Tàrrega (25300)


Objectiu de la Web


El contingut d'aquesta web té per objecte facilitar el coneixement pel públic en general d'Amanda Cervera Aguilera, de les activitats que realitza i de tots els serveis que ofereix. Amanda Cervera Aguilera es reserva la facultat de realitzar a qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions de la informació continguda al seu web o en la configuració i presentació de la mateixa.


Condicions d'accés i disponibilitat


Tots els continguts d'aquesta web són de caràcter gratuït per a tots els usuaris i, no s'exigeix cap subscripció prèvia ni registre com a usuari. La seva disponibilitat és de tots els dies de l'any durant les 24 hores, excepte quan es realitzin determinades interrupcions que són necessàries per al manteniment i millora del sistema. L'usuari accepta que si prem els enllaços o links que li dirigeixen a webs de terceres empreses deixarà de navegar a la web http://ediptarrega.com d'Amanda Cervera Aguilera a la qual exonera de qualsevol responsabilitat o perjudici en la contractació amb terceres empreses.


Exoneració de responsabilitats


1.‐ Per ús indegut del lloc web: En accedir a aquesta web s'accepta que Amanda Cervera Aguilera no serà responsable a cap moment de qualsevol conseqüència, dany o perjudici que es derivin d'aquest accés o ús de la informació de l'esmentada web o per l'accés a unes altresa través de les connexions amb aquesta web


2.‐ Per continguts de tercers: El lloc web d'Amanda Cervera Aguilera pot contenir enllaços que li dirigeixin a altres pàgines web que són totalment independents d'aquesta web. Amanda Cervera Aguilera no respon o garanteix de cap manera l'exactitud, o autenticitat de la informació que se subministra per qualsevol persona o entitat, ja sigui física o jurídica i ambo sense personalitat jurídica pròpia, a través dels esmentats enllaços amb altres pàgines web.


3.‐ Per fallades tecnològiques pròpies o aliens: Amanda Cervera Aguilera no és ni serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, etc..motivats per causes alienes a Amanda Cervera Aguilera, així com tampoc dels possibles bloquejos o retards en l'ús del sistema escollit i com a conseqüència de les possibles deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques o del centrede processament de dades de l'empresa, en el sistema d'internet o en altres anàlegs, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema triat fora del control d'Amanda Cervera Aguilera. Així mateix, s'exonera a Amanda Cervera Aguilera de la responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pugui sofrir el Client o Usuari com a conseqüència d'errors, defectes oomissions en la informació facilitada per Amanda Cervera Aguilera, sempre que procedeixi de fonts alienes al mateix.


Propietat Intel·lectual


El material contingut en aquesta web és propietat d'Amanda Cervera Aguilera, excepte els quals pertanyen a les seves empreses col·laboradores i amb les quals existeix un contracte signat. L'accés gratuït no implica altres drets o llicencia alguna per a la reproducció i/o distribució sense l'autorització expressa d'Amanda Cervera Aguilera.


Tots els continguts, logotips, imatges, mapes, dissenys, programari i els seus diferents codis font, a més de la resta dels elements que integren aquesta web estan protegits per les lleis de la propietat industrial i intel·lectual i els tractats internacionals. La reproducció, distribució o manipulació sense autorització del codi font o de les bases de dades, sigui parcial o total, pot donar lloc a penalitzacions civils i/o penals i seran objecte de les accions judicials que en dret corresponguin. Per als dissenys o gràfics que puguin aparèixer en aquesta web i que siguin de titularitat d'altres empreses o col·laboradores d'Amanda Cervera Aguilera també li seran aplicable les presents condicions, a excepció d'aquelles amb consentiment exprés i escrit de tals empreses o col·laboradores.


Protecció de dades personals


La informació relativa a la protecció de dades personals i les polítiques de privadesa d'Amanda Cervera Aguilera es troben publicades en a l'apartat “Política de Privadesa” d'aquesta mateixa web, situada just al costat o sota aquest Avís Legal.


Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE)


Amanda Cervera Aguilera es compromet a complir amb les obligacions derivades de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. 


Llei aplicable i Jurisdicció


Per a qualsevol qüestió litigiosa de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, tant el Client i/o Usuari com Amanda Cervera Aguilera se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Lleida, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.